Bài viết này hướng dẫn bạn cách xem và xóa lịch sử duyệt web trên giao diện máy tính lẫn điện thoại.