Đọc sách không chỉ dừng lại ở việc biết đọc chữ, đặc biệt khi bạn đọc với mục đích phân tích nội dung cho một môn học.