Kể cả khi cơ thể bạn giảm nhiệt độ hay khi chăm sóc cho người bị giảm thân nhiệt, bạn cũng cần phải biết cách để tăng nhiệt độ cơ thể. Việc chọn đúng thực phẩm, cách cử động và trang phục có thể giúp tăng nhiệt độ cơ thể. Nếu bạn ở nơi có […]