WordPress là một trong những mã nguồn website với các plugins hỗ trợ mạnh mẽ trong việc xây dựng nội dung cho phép người dùng hiển thị, quảng bá, tổ chức nội dung một cách nhanh chóng.