Người dùng phải luôn tỉnh táo và tự học cách bảo vệ mình trước cuộc tấn công mạng quy mô lớn này.