Trên toàn thế giới, nhưng đặc biệt là ở châu Á, sứa là một loại thực phẩm phổ biến. Trên thực tế, rất nhiều người thích ăn món sứa – đến nỗi trung bình thế giới khai thác khoảng 354.000 tấn sứa mỗi năm! Ở Trung Quốc, họ thậm chí còn nuôi sứa con trong […]