Điều đầu tiên và quan trọng nhất mà bất kỳ nhà khí tượng học, người sống sót hoặc người theo đuổi cơn lốc đầy kinh nghiệm nào cũng sẽ nói với bạn là bạn cần phải biết mình đang đối phó với điều gì. Không có sự hiểu biết rõ ràng về việc cơn lốc […]