Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng phòng Chính sách thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt và hóa đơn (Vụ Chính sách – Tổng cục Thuế) cho biết, theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, có 5 trường hợp được cơ quan thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền.

Cụ thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập doanh nghiệp.

Riêng hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ trong thời gian 12 tháng kể từ tháng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cũng được cung cấp miễn phí hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Bà Hà cũng cho biết, ngoài các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp được cung cấp miễn phí hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, thì đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định của Bộ Tài chính (trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao) cũng được cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế miễn phí.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP cũng quy định, ngoài các trường hợp đề cập cụ thể trên đây, để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, đối với các trường hợp cần thiết khác, Bộ Tài chính sẽ quyết định cho phép cung cấp miễn phí hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Đối với các trường hợp trên, Tổng cục Thuế trực tiếp cung cấp dịch vụ, hoặc ủy thác cho tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử để thực hiện cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế miễn phí./.