Vẫn còn có ẩn sĩ sao? Truyền thống này đã tồn tại trong một số nền văn hóa hàng trăm năm nay. Tuy nhiên, ngay cả ngày nay, một số người vẫn sống tách biệt khỏi xã hội. Họ chọn cách sống cô lập vì những lý do khác nhau. Nhưng làm thế nào để các ẩn sĩ thời hiện đại sống được? Một ẩn sĩ thời nay sẽ như thế nào?

Vậy, hãy hình dung đột nhiên bạn mất hết kết nối với bạn bè, gia đình và thậm chí cả đồng nghiệp. Và giờ, hãy tưởng tượng bạn cố tình làm thế: bỏ đi, sống trên một hòn đảo hoang vắng và chỉ có một mình. Đó là cuộc sống của một ẩn sĩ, và đây là cách mà họ sống.

DẤU THỜI GIAN:

Christopher Knight, hay còn gọi Ẩn sĩ hồ North Pond (sinh năm 1965) 0:23

Agafya Lykova (sinh năm 1944) 1:02

Valerio Ricetti (1898-1952) 1:50

Noah John Rondeau (1883-1967) 2:35

Sergey (sinh năm 1985) 3:10

Masafumi Nagasaki (sinh năm 1936) 3:44

Barry Edgar Pilcher (sinh năm 1943) 4:38

David Glasheen (sinh năm 1945) 5:13

Zoe Lucas (sinh năm 1950) 5:59

Arthur Leslie Darwin (1879-1977) 6:46

Manfred Gnädinger (1936-2002) 7:30

Willard Kitchener McDonald (1916-2004) 8:07

Người Báo (1935-2016) 8:51

#ansi #connguoikydieu #soisang
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/
Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)
https://www.depositphotos.com
https://www.shutterstock.com
https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

5 PHÚT THỦ CÔNG https://bit.ly/2F0If0m

123GO! https://bit.ly/2m3P6y2

CHUYỆN KỂ CÓ THẬT https://bit.ly/2kkDoP7

Nguồn: Yourtube Soi Sáng